Gyümölcslé Gyártó Üzem Létesítése 2015 SUI GENERIS 14221/1

Pályázó: Település Szerviz Szociális Szövetkezet

Pályázati azonosító: SUI GENERIS 14221/1

Projekt témája: Gyümölcslé gyártó üzem létesítése

Támogatás összege: 8.963.145 Ft