58-2021 PM határozat településrendezési eszköz módosításáról

Magyarbóly Községi Önkormányzat Polgármesterének 58/2021. (V.07.) határozata az 5702. sz. összekötő út, a Vasút utca 55/1 hrsz-ú vasúti terület és a 67 hrsz-ú önkormányzati út területe által lehatárolt tömbterületre vonatkozó településrendezési terv módosításának elfogadásáról.

Letöltés