Meghívó testületi ülésre

MEGHÍVÓ

Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. november 15-én, (hétfőn) 16:30 órai kezdettel nyilvános testületi ülést tart, melyre Önt, mint a település képviselőjét tisztelettel

m e g h í v o m .

Az ülés helye: IKSZT Házasságkötő terem (Magyarbóly, Vasút u. 2.)
Napirendi javaslat:

1. Falugondnoki szolgálatról szóló rendelet tervezetének megvitatása, rendelet elfogadása
Előadó: Busz Balázs polgármester

2. Falugondnoki szolgálat szakmai programja tervezetének megvitatása, elfogadása
Előadó: Busz Balázs polgármester

3. Magyarbólyi Óvoda és Mini Bölcsőde 2021-2022. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Busz Balázs polgármester

4. MTZ traktor eladásának megbeszélése
Előadó: Busz Balázs polgármester

5. Közúti sebességkorlátozó tábla és közlekedési forgalmi tükör kihelyezésének megbeszélése
Előadó: Busz Balázs polgármester

6. 2022. évi belső első ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Busz Balázs polgármester

7. Egyebek
Előadó: Busz Balázs polgármester

8. Szociális ügyek és szociális tűzifa kérelmek elbírálása (zárt ülés)

Magyarbóly, 2021. november 9.

Busz Balázs s.k.
polgármester