Meghívó

Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. július 5-én, (hétfőn) 16:30 órai kezdettel nyilvános testületi ülést tart, melyre Önt, mint a település Lakosát tisztelettel m e g h í v o m .

Az ülés helye: IKSZT Házasságkötő terem (Magyarbóly, Vasút u. 2.)

Napirendi javaslat:

 1. Tájékoztatás a veszélyhelyzet ideje alatt – képviselő-testületi hatáskörben – meghozott polgármesteri döntésekről
  Előadó: Busz Balázs polgármester
 2.  Víziközmű hálózaton szükségessé vált javításokról és azok költségeiről tájékoztatás, döntéshozatal
  Előadó: Busz Balázs polgármester
 3. Klímabarát települések szövetségéhez való csatlakozás lehetőségéről
  Előadó: Busz Balázs polgármester
 4. Csorba Győző Könyvtár szakmai beszámolója a 2020-ban Magyarbóly településen végzett szolgáltatásról
  Előadó: Busz Balázs polgármester
 5. Felelős állattartás elősegítése Magyar Falu Program pályázatról
  Előadó: Busz Balázs polgármester
 6. Település fásítási programban való részvétel lehetőségéről
  Előadó: Busz Balázs polgármester
 7. József Attila utca 1. szám alatti önkormányzati ingatlan bérleti díjának megvitatása
  Előadó: Busz Balázs polgármester
 8. Parkátadó keretében tartandó utcabál megbeszélése
  Előadó: Busz Balázs polgármester
 9. Egyebek
 10.  Zárt ülés (szociális ügyek, személyi ügyek, könyvvizsgálat)

Magyarbóly, 2021. június 28.

Busz Balázs s.k.