Szünidei gyermekétkeztetés.

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermek részére ingyenesen biztosítja.

Az ingyenes szünidei étkezést a nyári szünetben, munkanapokon a magyarbólyi főzőkonyha ebédlőjében (7775 Magyarbóly, Damjanich u. 7.) helyben fogyasztással lehet igénybe venni.

A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető, melynek benyújtási határideje 2016. június 13.

A formanyomtatvány beszerezhető:

  • Polgármesteri Hivatal Magyarbóly
  • Főzőkonyha Magyarbóly

 

Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy az ingyenes szünidei étkeztetés kizárólag (határozattal megállapított) hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére biztosított, és minden igénylést előzetesen, írásban kell az erre rendszeresített formanyomtatványon igényelni!

Az étkezési igényt munkanapokon, legkésőbb reggel 8 óráig az élelmezésvezetőnél kell bejelenteni, bejelentés hiányában étkezést aznapra biztosítani nem tudunk. 

Polgármesteri Hivatal s.k.