TÁJÉKOZTATÁS

A fúrt és ásott kutak engedélyezésével kapcsolatban

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a kutak engedélyezésének eljárásjogi szabályaival kapcsolatban a Kormány két intézkedést is tett:

– azért, hogy a 2018. december 31-i határidő letelte senkit ne érintsen hátrányosan, az Országgyűlés elé beterjesztett törvényjavaslat értelmében a kötelező bírságkiszabás alóli mentességi időszak 2020. december 31-ig meghosszabbodna,

– ezzel egy időben előkészítés alatt áll, és 2019-ben várhatóan megvalósul egy olyan átfogó módosítás, amely az illegális kutak engedélyeztetésére speciális eljárást tartalmaz.