A pedagógiai kultúra korszerűsítése a Magyarbólyi Általános Iskolában TÁMOP-3.1.5-09

új magyarország

Projekt megnevezése: A pedagógiai kultúra korszerűsítése a Magyarbólyi Általános Iskolában

Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0542

Kedvezményezett neve: Általános Iskola Magyarbóly 7775 Magyarbóly, Damjanich utca 5.

Támogató szervezet megnevezése: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

 

Közreműködő szervezet: Oktatási és Kulturális minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 1055 Budapest, Bihari J.u.5. (Később: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 1134 Budapest, Váci út 45. C épület)

Kezdési időpont: 2010.július 01.   Befejezés időpontja: 2012. június 30.
Támogatás összege: 3.963.576 Ft

 

Az Általános Iskola Magyarbóly pályázati támogatást nyert 2010. év tavaszán. A programot a szerződés szerint 2010. július 1-én elkezdtük és az ütemterv szerint haladunk a megvalósítással, attól nem tértünk el.

2010 július 01-vel felállt a projekt menedzsment. A 2 fős csapat – projektmenedzser: Blázsovics Attiláné, pénzügyi munkatárs: Keserű Tünde, akik 2012.06.30-ig végzik tevékenységét a projekt keretében. A kedvezményezett pedagógus Stróblné Fábián Teréz. A csapat összeállítása a projekt alatt nem változott, hatékony, jó együttműködés alakult ki.
Stróblné Fábián Teréz pályázat keretében felvételizett és felvételt is nyert a Kecskeméti Főiskola fejlesztő, differenciáló pedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szakára. A képzést 2010. őszén kezdte és 2012.06.08-val sikeresen befejezte. Valamennyi előadáson és vizsgán részt vett. Megszerzett képesítés: szakvizsgázott pedagógus fejlesztő,differenciáló pedagógiai területen.
A képzés során a projektben résztvevő pedagógus számára útiköltség térítést, jegyzetvásárlásra összeget biztosítottunk, valamint szállásköltségét is fedeztük volna, de a tanárnő ezt nem vette igénybe. A projekt keretében vásároltunk egy laptopot jogtiszta szoftverrel, melyet a képzésben résztvevő pedagógus használt a képzés idején, a fenntartási időszakban pedig az oktatáshoz használja. A projektben vállalt valamennyi tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos feladatot a program igénye és az útmutató szerint teljesítettük: C és D tábla kihelyezése,1 záró tanulmány, 1 egyéb rendezvény, 1 újságcikk.
2010 júliusban az 1. változás bejelentés keretében kértük az előleg igénybe vételének engedélyezését, melyet meg is kaptunk és folyósították számunkra az összeget. 2010-ben nem nyújtottunk be kifizetési kérelmet, az erre az időszakra tervezett összeg átütemezését kértük. 2011. áprilisban nyújtottuk be első kifizetési kérelmünket, majd ez év decemberében a másodikat, 2012.áprilisban a harmadikat, 2012.júniusban a negyediket és most zárásként szeptemberben az utolsó, záró kifizetési kérelmet. A 3-4. kifizetési kérelemben az előleg összegével elszámoltunk. A tartalék összeget nem használtuk fel.
Az esélyegyenlőség, valamint a fenntarthatóság terén vállalt valamennyi feladatot teljesítettük. A vállalt indikátorokat teljesítettük. A projekt ideje alatt helyszíni ellenőrzésünk nem volt.

Összefoglalva elmondható, hogy sikeres projektet zártunk, a vállalt feladat teljesült és reméljük a fenntartás időszakában nagyon sok gyermek fogja hasznát látni a speciális képzési módnak.

Köszönjük a TÁMOP-3.1.5-09/A-2-1 projekt által nyújtott lehetőséget!

Csatolmány: TÁMOP-3.1.5-09-fotó-dokumentáció