Lakossági tájékoztató hivatal zárva tartásáról

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. (XI.10.) kormányrendelet („Rendelet”) 1. §-ának felhatalmazása alapján a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban, beleértve a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal Magyarbólyi Kirendeltségét is („Hivatal”) igazgatási szünetet rendeltek el, így

2022. december 22-től 2023. január 8-ig a Hivatal zárva tart.

A Rendeletben foglaltaknak megfelelően a halaszthatatlan közfeladatok ellátását ügyeleti rendszerben biztosítjuk az alábbi ügyekben és telefonos elérhetőségeken:

  • települést érintő halaszthatatlan ügyek: Busz Balázs polgármester: 20/538-8105,
  • anyakönyvi ügyek (születés, elhalálozás): Fejes Melinda: 20/918-7204 és Tiszáné Peterdi Mónika: 30/894-3223
  • étkeztetéssel kapcsolatos ügyek: Kvassay Boglárka: 30/1567592
  • egyéb halaszthatatlan hivatali ügyek: Horváth Szabina aljegyző: 20/217-6706

Tisztelettel:
Horváth Szabina
aljegyző