Meghívó testületi ülésre

MEGHÍVÓ

Magyarbóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. május 30-án (kedden), 13:00 órai kezdettel nyilvános testületi ülést tart, melyre Önt, mint a település képviselőjét tisztelettel

m e g h í v o m

Az ülés helye: IKSZT Nagyterme  (Vasút u. 2.)

Napirendi javaslat:

  1. Kundárné Dancsó Éva képviselő eskütétele (Előadó: Fenyvesi Rita HVB elnök)
  1. Magyarbóly Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet tervezet megvitatása, elfogadása (Előadó: Blázsovics Attila polgármester)
  1. Átfogó éves értékelés a gyermekvédelmi feladatokról (Előadó: Horváth Szabina aljegyző)
  1. Arculati kézikönyv és településképi rendelet megalkotásával kapcsolatos feladatokról
  2. Szociális ügyek (zárt ülés)