Közmeghallgatás

Tisztelt Lakosság!

Magyarbóly település Képviselő-testülete 2023. október 2-án, 18 órakor közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás után kívánja a testület megalkotni a köztisztaságról és a közösségi együttélés egyes szabályairól szóló rendeletét (korábban is volt ilyen rendelet, de a hulladékgazdálkodás centralizálásával az önkormányzat ilyen tárgyú rendeletalkotási felhatalmazását elvonták, ezért a korábbi rendelet 2023. július 1-én hatályon kívül lett helyezve).

A rendelet tervezetét tájékoztatásul közzéteszem, észrevételeiket és kérdéseiket a közmeghallgatáson a képviselő-testület elé terjeszthetik.

Tisztelettel: Horváth Szabina
aljegyző s.k.

Rendelettervezet letöltése