Testületi meghívó

Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. október 8-án (csütörtökön) 16:30 órai kezdettel nyilvános testületi ülést tart, melyre Önt, mint a település Lakosát tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: IKSZT Házasságkötő terem (Magyarbóly, Vasút u. 2.)

Napirendi javaslat:

 1. Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása.
  Előadó: Busz Balázs polgármester
 2. Természetben nyújtott szociális tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló rendelet tervezet megvitatása és elfogadása.
  Előadó: Busz Balázs polgármester
 3. Magyarbólyi Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi működéséről szóló éves beszámolója
  Előadó: Busz Balázs polgármester
 4. Magyarbóly 467/18 hrsz-ú belterületi ingatlan eladásának ügye
  Előadó: Busz Balázs polgármester
 5. Egyebek
 6. Szociális ügyek (zárt ülés)

Magyarbóly, 2020. október 2.

Busz Balázs
polgármester